Tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu lục địa và khí hậu đại dương?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 57 sgk Địa lí 6

Tại sao lại có sự khác nhau giữa khí hậu lục địa và khí hậu đại dương?

Bài làm:

Sự tăng, giảm nhiệt độ của mặt đất và mặt nước rất khác nhau.

Các loại đất, đá mau nóng, nhưng cũng mau nguội; còn nước thì nóng chậm hơn nhưng cũng lâu nguội hơn.

Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau, dẫn đến sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước, làm cho nhiệt độ không khí ở những miền nằm gần biển và những miền nằm sâu trong lục địa cũng khác nhau.

=> Chính sự khác biệt này đã sinh ra 2 loại khí hậu: lục địa và đại dương.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021