Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em?

  • 1 Đánh giá

Trang 49 sgk Địa lí 6

Nêu tên một số khoáng sản ở địa phương em?

Bài làm:

Gợi ý: Khoáng sản phân bố rải rác ở nhiều nơi trên đất nước ta. Mỗi vùng miền chứa những loại khoáng sản khác nhau. Do đó, tùy vào nơi mà bạn sinh sống, bạn có thể tự liệt kê được những nguồn tài nguyên khoáng sản của quê hương mình.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021