Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng các loại kí hiệu nào? Địa lí 6 trang 19

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 19 - sgk Địa lí 6

Người ta thường biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ bằng các loại kí hiệu nào?

Bài làm:

- Khi biểu hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ, người ta thường sử dụng các loại kí hiệu sau:

  • Kí hiệu điểm (ví dụ: cảng biển
  • Kí hiệu đường (ví dụ: đường ranh giới quốc gia)
  • Kí hiệu diện tích( ví dụ: vùng trồng lúa)
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021