Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất

 • 1 Đánh giá

Trên bề mặt Trái đất có nhiều dạng địa hình khác nhau. Một trong dạng địa hình phổ biến là núi. Núi cũng có nhiều loại, người ta phân biệt núi cao, núi thấp, núi trung bình , núi trẻ…Bài học hôm nay, chúng ta cùng đi tìm hiểu các loại núi mà chúng ta vừa liệt kê trên.

Nội dung bài học gồm có 2 phần:

 • Kiến thức trọng tâm
 • Hướng dẫn trả lời câu hỏi

A. Kiến thức trọng tâm

1. Núi và độ cao của núi

 • Núi là dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên bề mặt đát, có độ cao trên 500m
 • Núi có 3 bộ phân: Đỉnh núi, sườn núi và chân núi.
 • Phân loại núi (theo độ cao tuyệt đối):
  • Núi thấp: dưới 1000m
  • Núi trung bình: 1000 – 2000m
  • Núi cao: Trên 2000m.

2. Núi già và núi trẻ

 • Căn cứ vào thời gian hình thành và hình dạng của núi người ta phân ra núi già và núi trẻ.

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất – sgk Địa lí 6 trang 42

3. Địa hình Caxtơ và các hang động.

 • Địa hình Caxtơ là loại địa hình đặc biệt của vùng núi đá vôi.
 • Địa hình đá vôi có nhiều hình dạng khác nhau, phổ biến là đỉnh nhọn, sườn dốc.
 • Trong vùng núi đá vôi có nhiều hang động đẹp, có thể phát triển du lịch
 • Ví dụ: Ở Việt Nam có động Phong Nha ở Quảng Bình, động Tam Thanh ở Lạng Sơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 42 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 34 hãy cho biết cách tính độ cao tuyệt đối của núi (3) khác với cách tính độ cao tương đối (1) và (2) của núi như thế nào?

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất – sgk Địa lí 6 trang 42

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 43 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 35, cho biết: các đỉnh núi, sườn núi và thung lũng của núi già và núi trẻ khác nhau như thế nào?

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất – sgk Địa lí 6 trang 42

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 44 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 38, hãy mô tả lại những gì em thấy ở trong hang động?

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 45 sgk Địa lí 6

Hãy nêu rõ sự khác biệt giữa cách đo độ cao tương đối và cách đo độ cao tuyệt đối.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 45 sgk Địa lí 6

Trình bày sự phân loại núi theo độ cao?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 45 sgk Địa lí 6

Núi già và núi trẻ khác nhau ở những điểm nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 45 sgk Địa lí 6

Địa hình núi đá vôi có những đặc điểm gì?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 6 bài 13: Địa hình bề mặt trái đất


 • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới