Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

 • 1 Đánh giá

Hơi nước là thành phần chiếm một tỉ lệ nhỏ trong không khí, nhưng nó lại là nguồn gốc sinh ra các hiện tượng trong khí quyển như: mây, mưa…Để tìm hiểu rõ hơn, chúng ta cùng đến với bài học ngay sau đây.

A. Kiến thức trọng tâm

1. Hơi nước và độ ẩm không khí

 • Hơi nước tạo nên độ ẩm không khí
 • Nhiệt độ không khí càng cao lượng hơi nước chứa được càng nhiều.
 • Không khí bão hòa hơi nước khi nó chứa một lượng hơi nước tối đa.
 • Không khí bão hòa -> cung cấp thêm hơi nước, hóa lạnh -> ngưng tụ -> sương, mây, mưa.

2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái đất.

 • Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh -> hơi nước ngưng tụ -> các hạt nước nhỏ -> mây -> gặp điều kiện thuận lợi -> tiếp tục ngưng tụ -> mưa.

a. Tính lượng mưa trung bình của một địa phương

 • Dụng cụ đo lượng mưa -> thùng đo mưa (vũ kế)
 • Cách tính lượng mưa trung bình:
  • Ngày = tổng số lượng mưa các lần trong ngày
  • Tháng = tổng số lượng mưa các ngày trong tháng
  • Năm = Tổng số lượng mưa 12 tháng

TB Năm = lượng mưa nhiều năm / số năm

b. Sự phân bố lượng mưa trên thế giới

 • Lượng mưa phân bố không đều từ xích đạo về cực.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 61 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng lượng hơi nước tối đa trong không khí, em hãy cho biết lượng hoi nước tối đa mà không khí chứa được khi có nhiệt độ 10°c, 20°c, 30°c.

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 62 sgk Địa lí 6

Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53 SGK, cho biết:

 • Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?
 • Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

=> Xem hướng dẫn giải

Trang 62 sgk Địa lí 6

Quan sát bản đồ phân bố lượng mưa trên thế giới (hình 54 SGK), hãy:

 • Chỉ ra các khu vực có lượng mưa trung bình năm trên 2000mm, các khu vực có lượng mưa trung bình năm dưới 200mm.
 • Nhận xét về sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

=> Xem hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 64 sgk Địa lí 6

Dựa vào bảng sau:

Lượng mưa của Thành phố Hồ Chí Minh trong năm

Tháng

Lượng mưa (mm)

1

13,8

2

4,1

3

10,5

4

50,4

5

218,4

6

311,7

7

293,7

8

269,8

9

327,1

10

266,7

11

116,5

12

48,3

 • Hãy tính tổng lượng mưa trong năm ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa mưa (tháng 5, 6, 7, 8, 9, 10) ở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hãy tính tổng lượng mưa trong các tháng mùa khô (tháng 11, 12, 1, 2, 3, 4) ở Thành phố Hồ Chí Minh.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 64 sgk Địa lí 6

Nhiệt độ có ảnh hưởng đến khả năng chứa hơi nước của không khí như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 64 sgk Địa lí 6

Trong điều kiện nào, hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây, mưa…

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 64 sgk Địa lí 6

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài tập: Tổng hợp câu hỏi ôn tập và câu trả lời bài 20 hơi nước trong không khí. Mưa

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm địa lí 6 Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa


 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới