Quan sát hình 35, cho biết: các đỉnh núi, sườn núi và thung lũng của núi già và núi trẻ khác nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 43 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 35, cho biết: các đỉnh núi, sườn núi và thung lũng của núi già và núi trẻ khác nhau như thế nào?

Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất – sgk Địa lí 6 trang 42

Bài làm:

Quan sát hình 35 ta thấy:

  • Ở núi trẻ: Có độ cao lớn, có các đỉnh cao nhọn, sườn dốc thung lũng sâu.
  • Ở núi già: Độ cao thấp, đỉnh tròn, sườn thoải, thung lũng rộng.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021