Khoảng cách 1cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu Km trên thực địa? Địa lí 6 trang 12

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài học

Trang 12 - sgk Địa lí 6

Khoảng cách 1cm trên bản đồ có tỉ lệ 1: 2.000.000 bằng bao nhiêu Km trên thực địa?

Bài làm:

Ti lệ bản đồ 1: 2 000 000 có nghĩa là 1 cm trên bản đồ ứng với 2 000 000 cm hay 20 km trên thực địa.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021