Địa Lý 6: Đề kiểm tra học kì 2 ( Phần 7)

  • 1 Đánh giá

Đề có đáp án. Đề kiểm tra Địa lý 6 phần 7. Học sinh luyện đề bằng cách tự giải đề sau đó xem đáp án có sẵn để đối chiếu với bài làm của mình. Chúc các bạn học tốt

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. TRẮC NGHIỆM. ( 3 điểm)

I. Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất. ( 1 điểm)

Câu 1. Trường hợp nào sau đây sẽ có hiện tượng ngưng tụ hơi nước?

A. Nhiệt độ không khí thay đổi đột ngột

B. Nhiệt độ không khí tăng lên nhanh

C. Nhiệt độ không khí giảm xuống

D. Không khí đã bão hoà mà nhiệt độ giảm

Câu 2. Nằm trên cùng vĩ độ, so với một nơi tên đất liền thì một nơi trên biển sẽ có

A. Nhiệt độ thấp hơn

B. Nhiệt độ lớn hơn hoặc nhỏ hơn tuỳ theo mùa

C. Cùng nhiệt độ

D. Nhiệt độ cao hơn

Câu 3. Để sản xuất các loại đồ gốm, đồ sứ …chúng ta cần khai thác loại khoáng sản

A. Nhiên liệu

B.Kim loại đen

C.Kim loại màu

D.Phi kim loại

Câu 4. Gọi là tầng đối lưu vì

A. Không khí trong tầng này luôn di chuyển

B.Không khí di chuyển theo chiều thẳng đứng

C.Không khí di chuyển thành luồng ngang

D.Không khí luôn đứng yên không di chuyển

II. Điền vào chỗ trống (…) những kiến thức phù hợp. (1.0 điểm)

Câu 1: Càng lên cao thì nhiệt độ không khí càng ……………….(A), trong khi đó vĩ độ càng giảm thì nhiệt độ không khí càng ………………..(B)

Câu 2: Chiếm tỉ trọng lớn nhất trong các thành phần của không khí là…………………… ……(C), còn ………………………………..(D) tuy chiếm tỉ trọng rất nhỏ bé nhưng lại đóng vai trò hết sức quan trọng, gây ra các hiện tượng mây, mưa, sấm, chớp.

III. Ghép tên các khối khí ở bên trái với các đặc điểm tương ứng ở bên phải.

Tên các khối khíGhép

Đặc điểm

1. Khối khí nóng1 – ….a. Thường có độ ẩm cao
2. Khối khí lạnh2 – ….b. Được hình thành ở các vùng có vĩ độ thấp
3. Khối khí lục địa3 – ….c. Được hình thành ở gần hai cực
4. Khối khí đại dương4 – ….d. Thường có độ ẩm thấp, khô khan

=> Xem hướng dẫn giải

B.TỰ LUẬN. (7.0 điểm)

Câu 1 ( 3 điểm): Sông là gì? Phân tích mối quan hệ giữa nguồn cung cấp nước và chế độ nước chảy (thuỷ chế) của sông.

Câu 2 ( 3 điểm): Trình bày quá trình tạo thành mây, mưa? Sự phân bố lượng mưa trên thế giới có sự khác nhau như thế nào?

Câu 3 ( 1 điểm): Tại sao có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021