Dựa vào hình 58, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

  • 1 Đánh giá

Trang 67 sgk Địa lí 6

Dựa vào hình 58, hãy kể tên năm đới khí hậu trên Trái Đất.

Bài 22: Các đới khí hậu trên Trái đất

Bài làm:

Tên năm đới khí hậu trên Trái Đất

– Đới Nhiệt đới (1 đới)

– Đới Ôn đới (2 đới)

– Đới Hàn đới (2 đới).

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021