Đáp án phần tự luận đề 7 kiểm tra học kì 2 địa lý 6

  • 1 Đánh giá

B.TỰ LUẬN. (7.0 điểm)

Câu 1 ( 3 điểm): Sông là gì? Phân tích mối quan hệ giữa nguồn cung cấp nước và chế độ nước chảy (thuỷ chế) của sông.

Câu 2 ( 3 điểm): Trình bày quá trình tạo thành mây, mưa? Sự phân bố lượng mưa trên thế giới có sự khác nhau như thế nào?

Câu 3 ( 1 điểm): Tại sao có sự khác nhau giữa khí hậu đại dương và khí hậu lục địa?

Bài làm:

Câu 1:

* Sông: là dòng nước chảy thường xuyên, tương đối ổn định trên bề mặt lục địa.

* Mối quan hệ giữa nguồn cấp nước và chế độ nước chảy (thủy chế)của sông:

– Nếu sông chỉ phụ thuộc vào một nguồn cấp nước thì thủy chế của nó tương đối đơn giản

– Nếu sông phụ thuộc nhiều vào nguồn cấp nước khác nhau thì thủy chế của nó phức tạp hơn.

Câu 2:

– Qúa trình thành tạo mây, mưa:

+ Khi không khí bốc lên cao, bị lạnh dần, hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ, tạo thành mây.

+ Gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ, làm các hạt nước to dần, rồi rơi xuống đất thành mưa.

-Giải thích:

+ Trên Trái Đất, lượng mưa phân bố không đều từ Xích đạo về cực.

+ Mưa nhiều nhất ở vùng Xích đạo, mưa ít nhất là hai vùng cực Bắc và Nam

Câu 3: Vì: Lục địa hấp thu nhiệt vào nhanh hơn và toả nhiệt cũng nhanh hơn đại dương

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021