Quan sát hình 46, hãy cho biết: Lớp vỏ khí gồm những tầng nào...

  • 1 Đánh giá

Trang 52 sgk Địa lí 6

Quan sát hình 46, hãy cho biết:

+ Lớp vỏ khí gồm những tầng nào?

+ Tầng gần mặt đất, có độ cao trung bình đến 16 km là tầng gì?

Bài làm:

Quan sát hình 46 ta thấy:

Lớp vỏ khí gồm có 3 tầng: Tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển.

Tầng gần mặt đất, có độ cao trung bình đến 16km là tầng đối lưu.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021