Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 69 sgk Địa lí 6

Nêu đặc điểm của khí hậu nhiệt đới. Lượng mưa trong năm ở đới này là bao nhiêu?

Bài làm:

Đặc điểm khí hậu đới nóng (hay nhiệt đới)

– Giới hạn: Từ chí tuyến Bắc đến chí tuyến Nam.

– Đặc điểm: Quanh năm có góc chiếu ánh sánh Mặt Trời tương đối lớn, thời gian chiếu sáng trong năm chênh lệch nhau ít. Lượng nhiệt hấp thu được tương đối nhiều nên quanh năm nóng.

– Gió thổi thường xuyên: Tín phong

– Lượng mưa trung bình: 1000mm – 2000mm.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021