Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất? Địa 6 trang 7

  • 1 Đánh giá

Trang 7 - SGK Địa 6

Dựa vào hình 2, hãy cho biết độ dài bán kính và đường Xích đạo của Trái Đất?

Bài làm:

Dựa vào hình trên ta thấy:

  • Trái Đất có độ dài bán kính là 6370 km
  • Đường kính xích đạo của Trái Đất là 40076 km.

=> Trái Đất có kích thước rất lớn.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới