Đáp án phần trắc nghiệm đề 12 kiểm tra học kì 2 địa lý 6

  • 1 Đánh giá

I. Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Câu 1 (1 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng:

1. Núi già thường có đỉnh:

A. Nhọn B. Tròn C. Cao D. Thấp

2. Thời gian Trái Đất tự quay một vòng quanh trục là:

A. 24 giờ B. 365 ngày C. 365 ngày6 giờ D. 366 ngày

3. Núi trẻ sau nhiều năm có thể trở thành núi già là do tác động của:

A. Núi lửa B. Động đất C. Ngoại lực D. Nội lực

4. Nếu mỗi vĩ tuyến cách nhau 10 thì trên quả Địa cầu , từ cực Bắc đến cực Nam, có tất cả:

A. 90 vĩ tuyến B. 91 vĩ tuyến. C.180 vĩ tuyến D. 181 vĩ tuyến

Câu 2 (1điểm): Nối cột A và cột B sao cho phù hợp:

A (Vĩ độ)

B (Vào các ngày 22/6 và 22/12)

1. Ở Xích đạo

2. 66033’ Bắc và Nam

3. 66033’ B và N về 2 cực

4. 2 cực Bắc và Nam

A. Có ngày hoặc đêm dài suốt 6 tháng

B. Ngày đêm bằng nhau

C. Ngày hoặc đêm dài suốt 24 giờ

D. Số ngày có ngày, đêm dài 24 giờ dao động theo mùa, từ 1 ngày đến 6 tháng.

1 + ........., 2 + ........., 3 + ........., 4 + .........

Câu 3 (1điểm): Điền từ vào những chỗ....... thích hợp:

Nội lực và ngoại lực là 2 lực......(1)................nhau xảy ra đồng thời, tạo nên............(2)............ bề mặt Trái Đất. Tác động của nội lực làm cho bề mặt Trái Đất tthêm..........(3)..........còn tác động của ngoại lực lại thiên về............(4).................hạ thấp địa hình.

Bài làm:

Câu 1:

1. B. Tròn

2. A. 24 giờ

3. C. Ngoại lực

4. D. 181 vĩ tuyến

Câu 2:

1 + B, 2 + C, 3 + D, 4 + A

Câu 3:

(1)- đối nghịch

(2)- địa hình

(3)- gồ ghề

(4)- san bằng

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021