Gỉa sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12, hãy cho biết hướng bay ...? Địa lí 6 trang 15

 • 1 Đánh giá

Trang 16 - sgk Địa lí 6

Gỉa sử chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12, hãy cho biết hướng bay từ:

 • Hà Nội đến Viêng Chăn
 • Hà Nội đến Gia – Cac-Ta
 • Hà Nội đến Ma – Ni – La
 • Cu – a – La Lăm – pơ đến Băng Cốc
 • Cu – a – La Lăm – pơ đến Ma – Ni – La
 • Ma – ni – la đến Băng Cốc.

Bài làm:

Nếu chúng ta muốn tới thăm thủ đô một số nước trong khu vực Đông Nam Á bằng máy bay. Dựa vào bản đồ hình 12, hãy cho biết hướng bay từ:

 • Hà Nội đến Viêng Chăn là hướng Tây Nam
 • Hà Nội đến Gia – Cac-Ta là hướng Nam
 • Hà Nội đến Ma – Ni – La là hướng Đông Nam
 • Cu – a – La Lăm – pơ đến Băng Cốc là hướng Tây Bắc
 • Cu – a – La Lăm – pơ đến Ma – Ni – La là hướng Đông Nam
 • Ma – ni – la đến Băng Cốc là hướng Tây Nam
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới