Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 50 sgk Địa lí 6

Khoáng sản là gì? Khi nào gọi là mỏ khoáng sản?

Bài làm:

- Khoáng sản là những tích tụ tự nhiên các khoáng vật và đá có ích, được con người khai thác, sử dụng.

- Mỏ khoáng sản là những nơi tập trung khoáng sản.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới