Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 64 sgk Địa lí 6

Nước ta nằm trong khu vực có lượng mưa trung bình năm là bao nhiêu?

Bài làm:

Khí hậu nước ta nằm trong khu vực nhiệt đới ẩm gió mùa nên có lương mưa tương đối cao so với các khu vực khác có cùng vĩ độ.

Lượng mưa trung bình hàng năm nước ta từ 1.500 đến 2.000 mm.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021