Bài 2

  • 1 Đánh giá

Bài 2: Khoảng cách từ thành phố A đến thành phố B là 300 km. Trên một bản đồ Việt Nam, khoảng cách giữa hai thành phố đó đo được 30 cm. Vậy bản đồ đó có tỉ lệ bao nhiêu?

Bài làm:

Tỉ lệ tờ bản đồ đó là:

30 : 30.000.000 = 1: 1.000.000

Vậy tỉ lệ bản đồ đó là : 1: 1.000.000

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021