Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 48 sgk Địa lia 6

Tại sao người ta lại xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi?

Bài làm:

Sở dĩ người ta xếp cao nguyên vào dạng địa hình miền núi bởi vì: Đây là các dạng địa hình có độ cao tuyệt đối trên 500m, có sườn dốc, nhiều khi dựng đứng so với vùng đất xung quanh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021