Dựa vào hình 27 (trang 32 SGK Địa lý 6) hãy nêu số lượng các mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào?

  • 1 Đánh giá

Trang 33 sgk Địa lí 6

Dựa vào hình 27 (trang 32 SGK Địa lý 6) hãy nêu số lượng các mảng chính của lớp vỏ Trái Đất. Đó là những địa mảng nào?

Bài làm:

  • Vỏ Trái Đất có 7 địa mảng chính
  • Tên lần lượt của 7 địa mảng đó là : Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Âu - Á, Phi, Nam Cực, Ấn Độ và Thái Bình Dương.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021