Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53 SGK, cho biết:

  • 1 Đánh giá

Trang 62 sgk Địa lí 6

Dựa vào biểu đồ mưa của Thành phố Hồ Chí Minh ở hình 53 SGK, cho biết:

  • Tháng nào có mưa nhiều nhất? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?
  • Tháng nào có mưa ít nhất ? Lượng mưa khoảng bao nhiêu mm?

Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa

Bài làm:

Quan sát biểu đồ hình 53 ta thấy:

  • Tháng có lượng mưa nhiều nhất là tháng 9. Lượng mưa khoảng 330mm
  • Tháng có lượng mưa ít nhất là tháng 2. Lượng mưa khoảng 4mm
  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải địa lí 6 mới