Thời tiết khác khí hậu điểm nào?

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 57 sgk Địa lí 6

Thời tiết khác khí hậu điểm nào?

Bài làm:

Thời tiết và khí hậu đều là những hiện tượng khí tượng xảy ra ở một địa phương cụ thể. Tuy nhiên, hai hiện tượng này có một số điểm khác nhau. Cụ thể đó là:

Thời tiết diễn ra trong thời gian ngắn, phạm vi nhỏ và hay thay đôi.

Khí hậu diễn ra trong thời gian dài, có tính quy luật. Khí hậu diễn ra trong phạm vi rộng và khá ổn định.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021