Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau: 80°Đ và 30°N; 120°Đ và 10°N? Địa lí 6 trang 17

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải các bài tập cuối bài học

Câu 1: Trang 17 - sgk Địa lí 6

Trên quả Địa cầu, hãy tìm các điểm có toạ độ địa lí sau: 80°Đ và 30°N; 120°Đ và 10°N

Bài làm:

- Trên quả Địa cầu, các điểm có toạ độ địa lí:

  • M (80°Đ và 30°N) là toạ độ của một địa điểm ở giữa Ấn Độ Dương.
  • N (60°T và 40°N) là toạ độ của một địa điểm thuộc vùng biển phía Đông Ác-hen-ti-na.
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021