Dựa trên bản đồ hình 20 và cho biết: Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở nước ta là mấy giờ? Địa lí 6 trang 22

  • 1 Đánh giá

Trang 22 - sgk Địa lí 6

Dựa trên bản đồ hình 20 và cho biết:

  • Khi ở khu vực giờ gốc là 12 giờ thì lúc đó ở nước ta là mấy giờ?
  • Tại sao hàng ngày, chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây?

Bài làm:

  • Múi giờ gốc (múi số 0): 12 giờ.
  • Việt Nam nằm ở múi giờ số 7.

=>Vậy, khi đó Việt Nam sẽ là 0 + 7, tức là 12 giờ + 7 giờ = 19 giờ.

- Hàng ngày, chúng ta thấy Mặt Trời, Mặt Trăng và các ngôi sao trên bầu trời chuyển động theo hướng từ Đông sang Tây bởi vì Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ Tây sang Đông.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021