Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sư chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48.

  • 1 Đánh giá

Trang 56 sgk Địa lí 6

Dựa vào những kiến thức đã biết, hãy tính sư chênh lệch về độ cao giữa hai địa điểm trong hình 48.

Bài làm:

Nhiệt độ chênh lệch giữa hai điểm trong hình 48 là:

25 – 19 = 6 độ C

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021