Trắc nghiệm địa lí 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Đường kinh tuyến đối diện với đường kinh tuyến gốc là:

 • A. 60o
 • B. 30o
 • C. 90o
 • D. 180o

Câu 2: Trái đất có dạng hình gì?

 • A. Hình tròn
 • B. Hình vuông
 • C. Hình cầu
 • D. Hình bầu dục

Câu 3: Kinh tuyến Tây là:

 • A. Là kinh tuyến nằm bên trái của kinh tuyến gốc.
 • B. Là kinh tuyến nằm bên phải của kinh tuyến gốc.
 • C. Nằm phía dưới xích đạo.
 • D. Nằm phía trên xích đạo.

Câu 4: Kinh tuyến đi qua đài thiên văn Grin-uýt ở ngoại ô thành phố Luân Đôn (nước Anh) gọi là:

 • A. Kinh tuyến Đông.
 • B. Kinh tuyến Tây.
 • C. Kinh tuyến 180o.
 • D. Kinh tuyến gốc.

Câu 5: Nếu cách 1o ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu từ cực Nam đến cực Bắc có bao nhiêu vĩ tuyến?

 • A. 181
 • B. 182
 • C. 180
 • D. 179

Câu 6: Nếu cách 1o ở tâm thì trên bề mặt của quả Địa Cầu sẽ có bao nhiêu kinh tuyến?

 • A. 360
 • B. 361
 • C. 180
 • D. 181

Câu 7: Trong hệ Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí nào theo thứ tự xa dần Mặt Trời?

 • A. Vị trí thứ 3
 • B. Vị trí thứ 5
 • C. Vị trí thứ 9
 • D. Vị trí thứ 7

Câu 8: Trên Địa Cầu, nước ta nằm ở:

 • A. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Tây
 • B. Nửa cầu Nam và nửa cầu Đông
 • C. Nửa cầu Bắc và nửa cầu Đông.
 • D. Nửa cầu Nam và nửa cầu Tây

Câu 9: Các đường nối liền hai điểm cực Bắc và cực Nam trên bề mặt quả Địa Cầu là những đường:

 • A. Kinh tuyến.
 • B. Kinh tuyến gốc.
 • C. Vĩ tuyến.
 • D. Vĩ tuyến gốc.

Câu 10: Những vòng tròn trên quả Địa Cầu vuông góc với các kinh tuyến là những đường:

 • A. Kinh tuyến.
 • B. Kinh tuyến gốc.
 • C. Vĩ tuyến.
 • D. Vĩ tuyến gốc.

Câu 11: Kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc có điểm chung là cùng mang số độ bằng:

 • A. 0o
 • B. 30o
 • C. 90o
 • D. 180o

Câu 12: Các đường kinh tuyến trên quả Địa cầu có chiều dài

 • A. Nhỏ dần từ Tây sang Đông
 • B. Lớn dần từ Đông sang Tây
 • C. Đều bằng nhau
 • D. Tất cả đều sai
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất


 • 25 lượt xem