Trắc nghiệm địa lí 6 bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Khí hậu khác thời tiết ở đặc điểm là

 • A. Sự thay đổi nhiệt độ nhanh chóng trong một thời gian ngắn
 • B. Là các hiện tượng khí hậu bất thường như bão lụt, hạn hán
 • C. Là sự lặp đi lặp lại tình hình thời tiết ở một địa phương trong thời gian dài
 • D. Sự ổn định của thời tiết trong một thời gian ngắn

Câu 2: Khi đo nhiệt độ không khí người ta phải đặt nhiệt kế:

 • A. Ngoài trời nắng, cách mặt đất 3m
 • B. Nơi mát, cách mặt đất 1m
 • C. Ngoài trời, sát mặt đất
 • D. Trong bóng râm, cách mặt đất 2m.

Câu 3: Công cụ sử dụng để đo sự thay đổi nhiệt độ là

 • A. Nhiệt kế
 • B. Ẩm kế
 • C. Vũ kế
 • D. Nhiệt ẩm kế
 • D. Trong bóng râm, cách mặt đất 2m.

Câu 4: Nhiệt độ trung bình ngày là kết quả tổng cộng nhiệt độ 3 lần trong ngày vào các thời điểm:

 • A. 9 giờ, 16 giờ, 24 giờ
 • B. 6 giờ, 14 giờ, 22 giờ
 • C. 5 giờ, 13 giờ, 21 giờ
 • D. 7 giờ, 15 giờ, 23 giờ

Câu 5: Không khí trên mặt đất nóng nhất là vào:

 • A. 12 giờ trưa
 • B. 13 giờ trưa
 • C. 11 giờ trưa
 • D. 14 giờ trưa

Câu 6: Tại sao có sự khác biệt về nhiệt độ giữa đất và nước:

 • A. Do trên mặt đất có động thực vật sinh sống.
 • B. Do lượng nhiệt chiếu xuống đất và nước khác nhau.
 • C. Do đặc tính hấp thụ nhiệt của đất và nước khác nhau.
 • D. Do nước có nhiều thủy hảo sản cần nhiều không khí để hô hấp.

Câu 7: Tại sao về mùa hạ, những miền gần biển có không khí mát hơn trong đất liền; ngược lại, về mùa đông, những miền gần biển lại có không khí ấm hơn trong đất liền?

 • A. Do mùa hạ, miền gần biển có ngày ngắn hơn đêm, mùa đông ngày dài hơn đêm.
 • B. Do mùa hạ, miền gần biển có ngày dài hơn đêm, mùa đông ngày ngắn hơn đêm.
 • C. Do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên chậm và nguội đi chậm hơn nước.
 • D. Do đặc tính hấp thụ và tỏa nhiệt của nước và đất là khác nhau: Mặt đất nóng lên nhanh và nguội đi nhanh hơn nước.

Câu 8: Khu vực có mưa nhiều trên Trái Đất là vùng

 • A. Vùng chí tuyến
 • B. Vùng xích đạo
 • C. Vùng cực Bắc và cực Nam
 • D. Vùng sâu trong nội địa

Câu 9: Thời tiết là hiện tượng khí tượng:

 • A. Xảy ra trong một thời gian dài ở một nơi.
 • B. Xảy ra trong một thời gian ngắn nhất định ở một nơi.
 • C. Xảy ra khắp mọi nơi và không thay đổi.
 • D. Cả A, B, C đều sai.

Câu 10: Nhiệt độ không khí thay đổi:

 • A. Theo vĩ độ.
 • B. Theo độ cao.
 • C. Gần biển hoặc xa biển.
 • D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 11: Giả sử có một ngày ở thành phố Hà Nội, người ta đo đưực nhiệt độ lúc 5 giờ được 22oC, lúc 13 giờ được 26oC và lúc 21 giờ được 24oC. Vậy nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?

 • A. 22oC.
 • B. 23oC.
 • C. 24oC.
 • D. 25oC.

Câu 12: Điều nào không đúng khi nói về sự thay đổi của nhiệt độ

 • A. Nhiệt độ không khí thay đổi theo vĩ độ.
 • B. Nhiệt độ không khí thay đổi theo màu đất.
 • C. Nhiệt độ không khí thay đổi theo độ cao.
 • D. Nhiệt độ không khí thay đổi tùy theo vị trí gần hay xa biển.

Câu 13: Khi đo nhiệt độ không khí, người ta phải để nhiệt kế trong bóng râm và cách mặt đất 2 mét vì:

 • A. Hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.
 • B. Không ảnh hưởng đến sức khỏe và hạn chế ảnh hưởng của nhiệt độ mặt đất.
 • C. Hạn chế sai lệch kết quả đo do ánh sáng Mặt Trời và không ảnh hưởng đến sức khỏe.
 • D. Bảo quản nhiệt kế để sử dụng lâu hơn và không ảnh hưởng đến sức khỏe người đo.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí


 • 10 lượt xem