Trắc nghiệm địa lí 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí

 • 1 Đánh giá

Bài có đáp án. Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa lí 6 bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

Câu 1: Tọa độ địa lí của một điểm là

 • A. Kinh độ tại một điểm
 • B. Vĩ độ tại một điểm
 • C. Kinh độ và vĩ độ tại một điểm
 • D. Vĩ độ tại đường vĩ tuyến gốc

Câu 2: Theo quy ước đầu phía dưới của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào?

 • A. Tây
 • B. Đông
 • C. Bắc
 • D. Nam

Câu 3: Hãy xác định trên bản đồ Đông Nam Á, Việt Nam nằm về hướng:

 • A. Tây Nam của châu Á
 • B. Đông Nam của châu Á
 • C. Tây Bắc của châu Á
 • D. Đông Bắc của châu Á

Câu 4: Theo quy ước đầu phía trên của kinh tuyến gốc chỉ hướng nào?

 • A. Tây
 • B. Đông
 • C. Bắc
 • D. Nam

Câu 5: Theo quy ước đầu bên phải của vĩ tuyến chỉ hướng nào?

 • A. Tây
 • B. Đông
 • C. Bắc
 • D. Nam

Câu 6: Theo quy ước đầu bên phải trái của vĩ tuyến chỉ hướng nào?

 • A. Tây
 • B. Đông
 • C. Bắc
 • D. Nam

Câu 7: Vị trí của một điểm trên bản đồ (hoặc quả địa cầu) được xác định:

 • A. Theo đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc.
 • B. Là chỗ cắt nhau của hai đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua nó.
 • C. Theo phương hướng trên bản đồ.
 • D. Theo hướng mũi tên trên bản đồ.

Câu 8: Nằm giữa hướng Bắc và hướng Tây, ta có thể đọc là hướng

 • A. Tây Bắc
 • B. Bắc Tây
 • C. Bắc - Tây Bắc
 • C. Tất cả đều sai

Câu 9: Một bản đồ được gọi là hoàn chỉnh, đầy đủ:

 • A. Có màu sắc và kí hiệu
 • B. Có bảng chú giải
 • C. Có đủ kí hiệu về thông tin, tỉ lệ xích, bảng chú giải
 • D. Cần có bản tỉ lệ xích và kí hiệu bản đồ

Câu 10: Vị trí của một điểm trên bản đồ (hoặc trên quả Địa cầu) được xác định là chỗ cắt nhau của:

 • A. đường kinh tuyến và vĩ tuyến bất kì.
 • B. đường kinh tuyến gốc và vĩ tuyến gốc.
 • C. đường kinh tuyến và vĩ tuyến gốc.
 • D. đường kinh tuyến và vĩ tuyến đi qua điểm đó.

Câu 11: Muốn xác định phương hướng trên bản đồ cần phải dựa vào:

 • A. mép bên trái tờ bản đồ.
 • B. mũi tên chỉ hướng đông bắc.
 • C. các đường kinh, vĩ tuyến.
 • D. tất cả các ý trên đều đúng.

Câu 12: Một điểm C nằm trên kinh tuyên 120o thuộc nửa cầu Đông và vĩ tuyến 10o ở phía trên đường xích đạo, cách viết toạ độ của điểm đó là:

 • A. 10oB và 120oĐ.
 • B. 10oN và 120oĐ.
 • C. 120oĐ và 10oN.
 • D. 120oĐ và 10oB.
Xem đáp án

=> Kiến thức Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí


 • 58 lượt xem