Qúa trình hình thành mỏ nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 50 sgk Địa lí 6

Qúa trình hình thành mỏ nội sinh và ngoại sinh khác nhau như thế nào?

Bài làm:

Các mỏ nội sinh hay ngoại sinh đều được hình thành trong một thời gian dài hàng vạn, hàng triệu năm nên rất quý. Tuy nhiên, quá trình hình thành của các loại mỏ này khác nhau.

  • Mỏ nội sinh được hình thành do mắc ma, rồi được đưa lên gần mặt đất thành mỏ.
  • Mỏ ngoại sinh được hình thành trong quá trình tích tụ vật chất, thường ở những chỗ trống cùng với các loại đá trầm tích.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021