[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế. Hình dạng, kích thước của trái đất trang 141 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Xác định phương hướng dựa vào việc dùng la bàn

 • Dựa vào hình 8.1 và hình 8.2 em hãy cho biết các hướng chính trong la bàn
 • Sử dụng la bàn để xác định
  • Hướng của phòng học (theo hướng nhìn thẳng từ phía trong phòng ra ngoài qua cửa ra vào)
  • Hướng ngồi của học sinh (theo hướng nhìn của học sinh từ chỗ ngồi về phía bảng)
  • Ghi kết quả và báo cáo

=> Xem hướng dẫn giải

II. Xác định phương hướng dựa vào quan sát hiện tượng tự nhiên

Đọc câu chuyện dưới đây và trả lời các câu hỏi sau:

 • Người em đã xác định hướng tây bằng cách dựa vào đâu?
 • Sau khi xác định được hướng tây, người em đã làm cách nào để xác định các hướng còn lại?
 • Hãy nêu quy tắc xác định phương hướng ngoài thực tế?

=> Xem hướng dẫn giải

Dựa vào phía mặt Trời mọc ( hoặc lặn) để xác định:

 • Hướng của phòng học
 • Hướng ngồi của học sinh ( sau khi đã xác định được hướng của phòng học)
 • Ghi kết quả và báo cáo

=> Xem hướng dẫn giải


 • 33 lượt xem