[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 13: Thời tiết và khí hậu các dưới khí hậu trên trái đất

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 13: Thời tiết và khí hậu các đới khí hậu trên trái đất trang 162 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Nhiệt độ không khó

Quan sát hình 13.2, 13.2 và thông tin trong bài, em hãy:

 • Cho biết nhiệt kế hình 13.2 chỉ bao nhiêu độ?
 • Thế nào là nhiệt độ không khí? Vì sao không khí có nhiệt độ?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Sự thay đồi của nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất theo vĩ độ

Dựa vào bảng 13.1 và thông tin trong bài, em hãy:

 • So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới
 • Rút ra sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái đất theo vĩ độ

=> Xem hướng dẫn giải

III. Độ ẩm không khí, mây và mưa

 • Dựa vào thông tin trong bài, hãy cho biết mây và mưa được hình thành như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Thời tiết và khí hậu

 • Đọc các thông tin trong bài cho biết thời tiết và khí hậu khác nhau như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

V. Các đới khí hậu trên trái đất

Quan sát hình 13.4 và nội dung trong bài, em hãy:

 • Kể tên các đới khí hậu trên trái đất
 • Cho biết vì sao về mặt trái đất được phân chia thành các đới khí hậu khác nhau?Xác định giới hạn của mỗi đới khí hậu trên trái đất.

=> Xem hướng dẫn giải

Em hãy dựa vào hình 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, chọn biểu đồ tương ứng với đới khí hậu muốn tìm hiểu và trả lời các câu hỏi dưới đây để biết đặc điểm của đới khí hậu đó:

 • Đọc trị số nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong năm
 • Cho biết lượng mưa trung bình năm
 • Loại gió nào thường xuyên ở đới khí hậu đó?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 13

=> Xem hướng dẫn giải


 • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo