Dựa vào bảng 13.1 và thông tin trong bài, em hãy: So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới

  • 1 Đánh giá

II. Sự thay đồi của nhiệt độ không khí trên bề mặt trái đất theo vĩ độ

Dựa vào bảng 13.1 và thông tin trong bài, em hãy:

  • So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới
  • Rút ra sự thay đổi nhiệt độ không khí trên bề mặt Trái đất theo vĩ độ

Bài làm:

  • So sánh nhiệt độ trung bình năm của một số địa điểm trên thế giới:
    • Ở Singapore cao nhất ở vị độ nhỏ nhất nhưng lại có nhiệt độ trung bình năm so với các nước còn lại cao nhất, An-ta(Alta), Na Uy có vĩ độ cao nhất nhưng nhiệt độ trung bình năm thấp nhất.
  • Kết luận: Ở vùng vĩ độ cao do góc chiếu của tia sáng mặt trời với bề mặt trái đát nhỏ nên nhận được ít nhiệt dẫn tới nhiệt độ ở đây thường thấp. Ở nơi có vĩ độ thấp góc chiếu của tia sàng mặt trời với về mặt trái đất cao nên nhiệt độ thường cao

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo