Hoàn thành sơ đồ tư duy về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc theo mẫu dưới đây:

  • 1 Đánh giá

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Hoàn thành sơ đồ tư duy về đời sống vật chất của cư dân Văn Lang, Âu Lạc theo mẫu dưới đây:

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

2. Thời Văn Lang, Âu Lạc, người Việt có những phong tục gì nổi bật?

3. Em hãy cho biết những công cụ lao động nào ở dưới bảng dưới đây tương ứng với các hoạt động trồng lúa nước được thể hiện trong hình 15.1?

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

Bài làm:

1. Hoàn thành sơ đồ:

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

2. Thời Văn Lang, Âu Lạc, người Việt có những phong tục nổi bật: nhuộm răng đen, xăm mình, thờ cúng tổ tiên, chôn cất, tổ chức lễ hội vui chơi,...

3.

Hình công cụ

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 15: Đời sống của người Việt thời kì Văn Lang

Tên hoạt động

quốc xới đất

cắt lúa, cắt cỏ

để chặt cây, không sử dụng cho hoạt động trồng lúa nước

  • 46 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo