Em hãy cho biết tầng khí quyển nào ảnh hướng nhiều nhất đến sự sống trên Trái đất? Vì sao?

  • 1 Đánh giá

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy cho biết tầng khí quyển nào ảnh hướng nhiều nhất đến sự sống trên Trái đất? Vì sao?

2. Dựa vào hình 12.5, em hãy xác định hướng thổi của gió Đông cực ở cả hai bán cầu

II. Vận dụng

1. Hãy tìm hiểu và cho biết lãnh thổ Việt Nam nằm trong phạm vi ảnh hưởng của loại gió nào?

Bài làm:

I. Luyện tập

1. Tầng khí quyển đối lưu ảnh hướng nhiều nhất đến sự sống trên Trái đất vì đây là đại dương và chu trình nước, quang hợp của thực vật, hô hấp của động vật và các hoạt động của con người diễn ra trong tầng đối lưu.

2. Từ miền Bắc/ Nam cực về vĩ tuyến Bắc/Nam

II. Vận dụng

  • Lãnh thổ Việt Nam nằm trong phạm vi ảnh hưởng của loại gió mậu dịch và gió mùa châu Á
  • 28 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo