[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

 • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình trang 186 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Lớp đất, các thành phần chính cảu đất và tầng đất

1. Lớp đất

Lớp vật chất mỏng, tơi xốp bao phủ trên bề mặt các lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì gọi là lớp đất

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

2. Các thành phần chính của đất

Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài em hãy:

 • Cho biết các thành phần chính của đất
 • Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?
 • Thành phần nào quan trọng nhất?

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tầng đất

Dựa vào hình 19.2 và thông tin trong bài em hãy:

 • Có mấy tầng đất chính
 • Tấng nào chứa chất mùn và có nhiều chất dinh dưỡng?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Các nhân tố hình thành đất

 • Dựa vào hình 19.3 và thông tin trong bài, em hãy cho biết những ảnh hưởng của con người đến đất theo hướng tích cực hoặc tiêu cực

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 19

=> Xem hướng dẫn giải

III. Một số nhóm đất điển hình trên thế giới

Dựa vào hình 19.4 em hãy kể tên:

 • Một số nhóm đất điển hình trên thế giới
 • Các nhóm đất điển hình ở lục địa Á- Âu và lục địa Phi

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 19

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

Em hãy cho biết:

 • Vai trò của lớp đất đối với sinh vật ( thực vật, động vật,....)?
 • Nhân tố nào đóng vai trò quan trọng trong quá trình hình thành đất? giải thích vì sao em chọn nhân tố đó?

II. Vận dụng

 • Dựa vào nội dung đã học và hiểu biết của mình em hãy sưu tầm những thông tin liên quan đến những nhóm đất chính ở Việt Nam

=> Xem hướng dẫn giải


 • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo