Giải địa lí 6 chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Dưới đây là toàn bộ bài soạn môn địa lí 6 chân trời sáng tạo - bộ sách được nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cách hướng dẫn, trình bày lời giải chi tiết, dễ hiểu. Học sinh muốn xem bài nào thì click vào tên bài để xem. Địa lí 6 chân trời sáng tạo KhoaHoc.

HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỊA LÍ 6 - SÁCH CHÂN TRỜI

BÀI MỞ ĐẦU - TẠI SAO CẦN HỌC ĐỊA LÍ?

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài mở đầu: Tại sao cần học địa lí

CHƯƠNG 1. BẢN ĐỒ - PHƯƠNG TIỆN THỂ HIỆN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 1: Hệ thống kinh, vĩ tuyến và tọa độ địa lí

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 2: Kí hiệu và chú giải trên một số bản đồ thông dụng

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 3: Tìm đường đi trên bản đồ

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 4: Lược đồ trí nhớ

CHƯƠNG 2. TRÁI ĐẤT - HÀNH TINH CỦA HỆ MẶT TRỜI

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 5: Vị trí trái đất trong hệ mặt trời. Hình dạng, kích thước của trái đất

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 6: Chuyển động tự quay quanh trục của trái đất và hệ quả

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 7: Chuyển động của trái đất quanh mặt trời và hệ quả

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 8: Thực hành xác định phương hướng ngoài thực tế

CHƯƠNG 3. CẤU TẠO CỦA TRÁI ĐẤT. VỎ TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 9: Cấu tạo của Trái đất. Động đất và núi lửa

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 10: Qúa trình nội sinh và ngoại sinh. Các dạng địa hình chính. Khoáng sản

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 11: Thực hành đọc lược đồ địa hình tỉ lệ lớn và lát cắt địa hình đơn giản

CHƯƠNG 4. KHÍ HẬU VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 12: Lớp vỏ khí. Khối khí. Khí áp và gió trên trái đất

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 13: Thời tiết và khí hậu các dưới khí hậu trên trái đất

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 14: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 15: Thực hành về nhiệt độ và lượng mưa

CHƯƠNG 5. NƯỚC TRÊN TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 16: Thủy quyển. Vòng tuần hoàn nước, Nước ngầm, băng hà

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 17: Sông và hồ

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 18: Biển và đại dương

CHƯƠNG 6. ĐẤT VÀ SINH VẬT TRÊN TRÁI ĐẤT

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 19: Lớp đất và các nhân tố hình thành đất. Một số nhóm đất điển hình

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 20: Sinh vật và sự phân bố các đới thiên nhiên. Rừng nhiệt đới

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 21: Thực hành tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương

CHƯƠNG 7. CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 22: Dân số và phân bố dân cư

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 23: Con người và thiên nhiên

[Chân trời sáng tạo] Giải địa lí 6 bài 24: Thực hành tác động của con người đến thiên nhiên


  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo