Dựa vào hình 7.1 hãy cho biết các mùa xuân, hạ, thu, đông ở bán cầu Bắc kéo dài trong khoảng thời gian nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Dựa vào hình 7.1 hãy cho biết các mùa xuân, hạ, thu, đông ở bán cầu Bắc kéo dài trong khoảng thời gian nào?

2. Khi các mùa ở bán cầu Bắc là xuân, hạ, thu, đông thì thứ tự mùa ở bán cầu Nam diễn ra như thế nào?

II. Vận dụng

Địa phương nơi em đang sinh sống mỗi năm có mấy mùa? Đó là những mùa nào? Thời gian mỗi mùa thường kép dài khoảng mấy tháng

Bài làm:

I. Luyện tập

1. Ở bán cầu Bắc kéo dài trong khoảng thời gian:

  • Mùa xuân: từ 21-3 tới 22-6
  • Mùa hạ: từ 22-6 tới 23-9
  • Mùa thu: từ 23-9 tới 22-12
  • Mùa đông: từ 22-12 đến 21-3

2. Khi các mùa ở bán cầu Bắc là xuân, hạ, thu, đông thì thứ tự mùa ở bán cầu Nam diễn ra ngược lại

II. Vận dụng

Địa phương nơi em đang sinh sống mỗi năm có 4 mùa. Đó là những mùa xuân, hạ, thu, đông. Thời gian mỗi mùa thường kép dài khoảng 3 tháng

  • 178 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo