Xác định vị trí của tòa nhà thư viện. Siêu thị ở phía nào của lược đồ? Công viên ở phía nào của lược đồ?

  • 1 Đánh giá

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Phương hướng trên bản đồ

Dựa vào thông tin trong bài và quan sát hình 3.4, em hãy:

  • Xác định vị trí của tòa nhà thư viện. Siêu thị ở phía nào của lược đồ? Công viên ở phía nào của lược đồ?

Bài làm:

  • Thư viện nằm ở phía Bắc của lược đồ
  • Siêu thị ở phía Đông của lược đồ
  • Công viên ở phía Đông Bắc của lược đồ

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo