Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài em hãy: Cho biết các thành phần chính của đất Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?

  • 1 Đánh giá

2. Các thành phần chính của đất

Dựa vào hình 19.1 và thông tin trong bài em hãy:

  • Cho biết các thành phần chính của đất
  • Thành phần nào chiếm tỉ lệ lớn nhất?
  • Thành phần nào quan trọng nhất?

Bài làm:

  • Các thành phần chính của đất: không khí, nước, chất vô cơ, chất hữu cơ
  • Thành phần chất vô cơ chiếm tỉ lệ lớn nhất tới 45%
  • Thành phần chất hữu cơ quan trọng nhất

  • 41 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo