[Chân trời sáng tạo] Giải lịch sử 6 bài 20: Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn học bài 20: Vương quốc Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X trang 100 sgk Lịch sử và địa lí 6. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Chân trời sáng tạo" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hướng dẫn trả lời câu hỏi giữa bài

I. Sự ra đời và quá trình phát triển của vương quốc cổ Champa

  • Em hãy nêu quá trình hình thành và phát triển của vương quốc Champa

=> Xem hướng dẫn giải

II. Kinh tế và tổ chức xã hội

  • Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chính của cư dân vương quốc Champa. Hoạt động nào quan trong nhất? Vì sao?
  • Dựa vào sơ đồ 20.4, em hãy cho biết: Xã hội Champa có những tầng lớp nào? Mô tả công việc của họ.

=> Xem hướng dẫn giải

III. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu

  • Quan sát các hình từ 20.5 đến 20.7, em hãy nêu những thành tựu văn hóa tiêu biểu của Champa từ thế kỉ II đến thế kỉ X

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Biển giữ vai trò gì trong đời sống kinh tế của cư dân Champa xưa?

2. Em hãy nêu những hoạt động kinh tế chủ yếu của cư dân Champa xưa. Hoạt động kinh tế nào vẫn được cư dân miền Trung Việt Nam ngày nay chú trọng?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Vận dụng

3. Những thành tựu văn hóa tiêu biểu của vương quốc Champa vẫn được bảo tồn đến nay? Di tích văn hóa Chăm nào được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 167 lượt xem