Phiếu nhận xét môn lịch sử và địa lí 6 sách chân trời sáng tạo

  • 1 Đánh giá

Tài liệu là miễn phí và dễ dàng tải về. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách mới chân trời sáng tạo - môn lịch sử và địa lí lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân.

Trường: THCS Triệu Đà

Tổ: Văn – sử - địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Chân trời sáng tạo

2. Nhóm tác giả:

-Phầnlịchsử:BíchLiên(Tổngchủbiên),NguyễnTràMyMaiThịPhú Phương – Nguyễn Kim Tường Vy.

-Phầnđịalí:NguyễnKimHồng(Tổngchủbiên);PhạmThịBình(Chủbiênphần địalí);NguyễnHữuBáchThịBắcNguyễnThịKimLiênHuỳnhPhẩm Dũng Phát – Phan Văn Phú – Hà Văn Thắng – Phạm Đỗ Văn Trung.

3. Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên: Nguyễn Thái Ngọc

2. Môn dạy: Lịch sử và địa lí

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Triệu Đà

4. Địa chỉ email: [email protected]

5. Số điện thoại liên hệ: 0986096598

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

Tiêuchí1:Sáchgiáokhoaphùhợpvớiđặcđiểmkinhtế-hộicủađịa phương

-Ngônngữviếttrongsáng,dễhiểu.Cácquyđịnhvềchínhtả,chữviết,hiệu đúngtheoquyđịnh,thểhiệnchínhxácnộidungcầntrìnhbày,phùhợpvớilứa tuổi HS

-Nộidungcácbàihọcmụctiêuràng,phầngiớithiệuvàobàihọchấpdẫn gắnvớicáchiệntượngdiễnratrongthựctế;nhữngkiếnthức,năngđảmbảo nhữngnộidungcầnđạtvềphẩmchấtnănglựctheoCTGDPTcảcácnộidung nângcao;giúpngườihọcrènluyệnkhảnăngtựhọc,tựtìmtòikiếnthức,bồi dưỡngnănglựcphẩmchất,vậndụngđượckiếnthứcđểgiảiquyếtnhiệmvụhọc tập đặt ra trong mỗi bài.

-cáccâuhỏikhibắtđầuvàobàihọcngắngọn,HSthểdễdàngtrảlời;các câuhỏitừngphầnnộidungHSthểdựavàokiếnthứcquahệthốngkênhchữ, kênhhìnhdễdàngtrảlờiđược;cáccâuhỏicuốibàimứcvậndụng,trảinghiệm thực tiễn giúp hình thành năng lực giải quyết vấn đề cuộc sống;

Tiêuchí2:Sáchgiáokhoaphùhợpvớiđiềukiệntổchứcdạyhọctạinhà trường

NộidungSGKđảmbảochínhxáckhoahọc,phùhợpvớinănglựcnhậnthứccủa HS;vẫnđảmbảomụctiêuphânhóa;xâydựngnhiềuhìnhthứcphươngpháp đánhgiátạođiềukiệnthuậnlợichoGVtrongviệclựachọncôngcụđánhgiánăng lực HS.

Tiêu chí 3: Các yếu tố đi kèm với sách giáo khoa

- Có tài liệu tập huấn

- Có SGV

- Có sách bài tập HS

- Có video

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thái Ngọc

  • 292 lượt xem