Thông tin về động đất và núi lửa có ở những nguồn nào?

  • 1 Đánh giá

B. Hướng dẫn trả lời câu hỏi luyện tập- vận dụng

I. Luyện tập

1. Em hãy cho biết các vành đai núi lửa và động đất có trùng nhau không? Tại sao?

2. Em hãy nêu tên của hai mảnh kiến tạo xô vào nhau và tên của hai mảng kiến tạo tách xa nhau.

II. Vận dụng

Em hãy lựa chọn một trong hai nhiệm vụ sau:

  • Giả sử khi đang ở trong lớp học,nếu có động đất xảy ra, em sẽ làm gì?
  • Em hãy tìm các thông tin về động đất và núi lửa trên thế giới hiện nay.

Bài làm:

I. Luyện tập

1. Các vành đai núi lửa và động đất có trùng nhau vì động đất xảy ra khi có sự dịch chuyển mạnh của các mảng kiến tạo dẫn đến va đạp các chỗ nứt hoặc tách rời nhau, vỏ Trái Đất bị rạn nứt khiến macma ở dưới sâu phun trào ra ngoài trái đất tạo thành các miệng núi lửa.

2. Các mảng tách xa nhau là: Mảng châu Phi và mảng Ấn - Úc

II. Vận dụng

  • Giả sử khi đang ở trong lớp học,nếu có động đất xảy ra, em sẽ se tìm góc phòng để đứng, tránh cửa kính, che mặt và đầu bằng sách, báo..., chạy ra khỏi lớp hoặc nhanh tí chui xuống gầm bàn
  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải lịch sử và địa lí 6 chân trời sáng tạo