Phiếu nhận xét môn hoạt động trải nghiệm 6 sách cánh diều

Phiếu nhật xét hoạt động trải nghiệm 6
  • 1 Đánh giá

Phiếu nhận xét môn hoạt động trải nghiệm 6

Phiếu nhận xét môn hoạt động trải nghiệm 6 sách cánh diều được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Dưới đây là mẫu phiếu đánh giá, nhận xét sách cánh điều - môn hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp lớp 6. Tài liệu có sẵn bản word và thầy cô có thể dễ dàng tải. Từ bản mẫu này, thầy cô có thể bổ sung thêm hoặc chỉnh sửa tùy ý những ý kiến của cá nhân. Mời quý thầy cô cùng tham khảo

Trường: THCS Hoàng Diệu

Tổ: Văn – sử - địa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày ….…tháng….… năm ….…

PHIẾU NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ SÁCH GIÁO KHOA LỚP 6

MÔN/HĐGD: HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM, HƯỚNG NGHIỆP

I. THÔNG TIN VỀ SÁCH GIÁO KHOA

1. Tên bộ sách: Cánh diều

2.Nhóm tác giả: Nguyễn Dục Quang (Tổng chủ biên) Nguyễn Đức Sơn (Chủ biên) – Đàm Thị Vân Anh – Bùi Thanh Xuân.

3. Nhà xuất bản:Đại học sư phạm

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Họ và tên:Vũ Bích Huệ

2. Môn dạy:Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

3. Chức vụ/Đơn vị công tác: Giáo viên Trường THCS Hoàng Diệu

4. Địa chỉ email: bichhue1988@gmail.com

5. Số điện thoại liên hệ: 0970684792

III. NỘI DUNG NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm nổi bật

- Cấu trúc sách gồm 9 chủ đề; một chủ đề có thể được tổ chức trong tiết chào cờ, sinh hoạt lớp và hoạt động câu lạc bộ

- Hoạt động được thiết kế theo từng bước và có gợi ý để học sinh có thể tổ chức hoạt động cho nhóm hay cho lớp. Trong mỗi hoạt động, học sinh chính là chủ thể thực hiện; tinh thần trải nghiệm được thể hiện rõ ở mỗi bước tổ chức hoạt động và sản phẩm của hoạt động.

- Các yêu cầu cần đạt được trình bày ngay dưới mỗi chủ đề để giáo viên và học sinh định hướng được hoạt động;

- Các yêu cầu về phương tiện dạy học ở mức tối thiểu;

2. Nội dung chưa phù hợp

- Một số câu hỏi, bài tập và ngữ liệu trong sách giáo khoa chưa tạo điều kiện cho học sinh tự trải nghiệm vận dụng các kiến thức đã học vào cuộc sống; chưa tạo điều kiện phát triển những phẩm chất nhân cách, kỹ năng sống hay là năng lực tâm lý xã hội giúp các em có thể thích nghi, thích ứng với xã hội, làm chủ bản thân, biết sống tích cực và hạnh phúc.

- Nhiều nội dung chưa xây dựng những tình huống, bài tập trải nghiệm để học sinh vận dụng kiến thức vào thực tế, chưa định hướng hành vi,hoạt động để các em dễ dàng vận dụng, trải nghiệm, thực hành, , rút ra bài học cần thiết.

- Chưa tập trung nhiều đến mạnh nội dung hướng đến bản thân học sinh.

Người nhận xét, đánh giá

(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Bích Huệ

Phiếu nhận xét môn hoạt động trải nghiệm 6 sách cánh diều được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với tài liệu này sẽ giúp ích cho quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo, ngoài việc tham khảo phiếu nhận xét trên đây, quý thầy cô có thể tham khảo thêm tài liệu dành cho giáo viên này nhé

  • 1.098 lượt xem