Xử lí tỉnh huống sau: Tiết kiệm suốt một tháng, em mới đủ tiền đề mua một cuốn sách mà em yêu thích. Nhưng các bạn rủ em đi ăn liên hoan vào ngày mai. Số tiền đó không thể đủ để chỉ tiêu cho cả hai việc. Chia sẻ cách xử lí của em.

  • 4 Đánh giá

1. Xác định các khoản chi tiên khi số tiền hạn chế

Xử lí tỉnh huống sau: Tiết kiệm suốt một tháng, em mới đủ tiền đề mua một cuốn sách mà em yêu thích. Nhưng các bạn rủ em đi ăn liên hoan vào ngày mai. Số tiền đó không thể đủ để chỉ tiêu cho cả hai việc. Chia sẻ cách xử lí của em.

Bài làm:

Theo em để có đủ số tiền mua cuốn sách bạn có thể không tham gia liên hoan cùng các bạn và hẹn các bạn vào lần sau.

  • 216 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải trải nghiệm 6 Cánh diều