Giới thiệu về gia đình em theo các gợi ý dưới đây:

  • 1 Đánh giá

1. Gia đình em

Giới thiệu về gia đình em theo các gợi ý dưới đây:

Gia đình em có bao nhiều người?

Nghẻ nghiệp, thỏi quen, nét tính cách nội bật của mỗi thành viên trong gia định

Cảm nhận của em vẻ gia đình mình.

Bài làm:

1. Gia đình em có 4 người đó là bố, mẹ, anh và em. Bố mẹ em đều làm nghề nghiệp kinh doanh tự do. Anh em đang học đại học. Thường vào những lúc dảnh dỗi bố em hay đi đánh bóng bàn còn mẹ em thì xem phim. Anh em là người trầm tính anh yêu thích máy móc trong những lúc rảnh anh chơi game và làm một streamer.

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021