Các nhóm thi tìm thơ ca, hò, ve về làng nghề truyền thống.

  • 1 Đánh giá

6. Tìm hiểu về nghề truyền thống qua thơ ca, hò, ve

Các nhóm thi tìm thơ ca, hò, ve về làng nghề truyền thống.

Bài làm:

Chàng đi trấn chốn phương xa
Nhớ chăng dải đất Cầu Huê quê mình
Bến trăng sóng nước lung linh
Tấm nâu thiếp nhuộm tình riêng Huê Cầu.

Muốn ăn bún sốt, lòng tươi,
Có con thì gả cho người làng Đông

  • 75 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021