Tham gia trò chơi tia chớp chớp thẻ hiện phản ứng nhanh vẻ ứng xử có văn hoá trong nhà trường:

  • 1 Đánh giá

3. Trò chơi về ứng xử nơi công cộng

Tham gia trò chơi tia chớp chớp thẻ hiện phản ứng nhanh vẻ ứng xử có văn hoá trong nhà trường:

Lớp đứng thành vòng tròn (hoặc hai hàng đối diện nhau).

Luật chơi:

Khi quản trò chỉ vào một người bất kì và nói to Tia chớp!, người này sẽ phải rút ngẫu nhiên một trong các thẻ màu quân trỏ đang cảm trên tay và tr lời nhanh câu hỏi

về hành vị ứng xử có văn hoá trong nhà trường được nêu trong thẻ.

Mỗi người có tôi đa 15 giây suy nghĩ đẻ trả lời cách xử lí. Quá 15 giây không trả lời được sẽ bị phạt theo quy định của lớp.

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021