Mong muốn trong hoạt động vui chơi, giải trí (Em muốn được tham gia hoạt động vui chơi, giải trí nào? Vĩ sao?. Mong muốn trong hoạt động tham quan, du lịch (Em muốn được đi du lịch ở “ Vì sao?.

  • 1 Đánh giá

1. Mong muốn trong kì nghị hè

Chia sẻ những mong muốn của em trong kì nghỉ hè theo các gợi ý dưới đây:

  • Mong muốn trong hoạt động học tập (Em muốn tìm hiểu thêm về môn học nào? Vì sao?.
  • Mong muốn trong hoạt động vui chơi, giải trí (Em muốn được tham gia hoạt động vui chơi, giải trí nào? Vĩ sao?.
  • Mong muốn trong hoạt động tham quan, du lịch (Em muốn được đi du lịch ở “ Vì sao?.
  • Mong muốn trong hoạt động rèn luyện bản thân (Em muốn học chơi môn thế thao nào? Em muốn rèn luyện tính cách nào của bản thân?).

Bài làm:

  • Mong muốn của em trong hoạt động học tập:
  • Em muốn học thêm nhạc cụ piano và tập chung học thêm tiếng anh.
  • Mong muốn trong hoạt động vui chơi, giải trí: em muốn tham gia các hoạt động tình nguyện và đi cắm trại cùng các bạn.
  • Mong muốn trong hoạt động tham quan, du lịch em muốn tham gia cắm trại, và đi Trang An Ninh Bình đây là một nơi rất đẹp, thơ mộng.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021