Những điều em thấy thích ở nghề giáo viên. Những khó khăn của nghề giáo viên.

  • 1 Đánh giá

4. Chia sẻ cảm nghĩ của em về nghề giáo viên:

Những điều em thấy thích ở nghề giáo viên.

Những khó khăn của nghề giáo viên.

Bài làm:

Những điều em thấy thích ở nghề giáo viên: Là được sống mãi tuổi học sinh, được dìu dắt những mầm non tương lai của đấy nước.

Những khó khăn của nghề giáo viên: khó khăn trong giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho các em, nhiều học sinh hư khiến thầy cô phiền lòng.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021