Tìm hiểu vẻ sự lên hệ giữa tính cách, hứng thủ của bản thân với các nghề truyền thống

  • 1 Đánh giá

7. Khám phá sự phủ hợp của cá nhân với nghề truyền thống

Tìm hiểu vẻ sự lên hệ giữa tính cách, hứng thủ của bản thân với các nghẻ truyền thống.

Chia sẻ kết quả tìm hiểu vẻ những nghẻ truyền thông có thể phủ hợp với tinh cách và hứng thú đó.

Bài làm:

Em cảm thấy mình thích hợp với làng lụa Vạn Phúc. Bởi từ nhỏ em đã rất quen thuộc với các loại vải, lụa dể may quần áo. Bản thân em cũng rất yêu thích cái đẹp, rất thích những tấm lụa ướm lên người có thể may lên những bộ váy xinh đẹp.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021